Prislista


Priser exkl. moms (vid fakturering från Sverige)
I samtliga priser ingår svensk kontaktperson och dokument översätta till engelska.

Företag
Etablering Thailändskt bolag 20.000 SEK
Due diligence (inspektion 25.000 SEK
inför företagsköp)

Fastigheter
Fastighetsbesiktning  8.000 SEK
Fastighetsvärdering  10.000 SEK
Kontroll äganderätt/lagfart fastighet 10.000 SEK
Fastighetsöverlåtelse köp/försäljning 10.000 SEK
(Stämpelskatt och land office avgifter tillkommer)

Visum
Besöksvisum Sverige 6.000 SEK
Uppehållstillstånd Sverige 10.000 SEK
Arbetstillstånd Thailand 15.000 SEK

Familjerätt
Giftermål 10.000 SEK
Äktenskapsförord 6.000 SEK
Skilsmässa med/utan stämning 10.000/25.000 SEK
Testamente 15.000 SEK